Městská dechová hudba v Poličce

V Poličce existovala tzv. městská dechová hudba, která však v té době hrála již jen na pohřbech. Věkový průměr kapely byl nad 60 let.

Eduard Cacek se stává kapelníkem

Kapelu převzal Eduard Cacek a rozhodl se, že ji předělá na dechovou hudbu, která bude hrát nejen na pohřbech, ale i na koncertech, zábavách apod. Začal tedy hledat nové, mladší a perspektivní muzikanty z Poličky a okolí, zároveň si opatřoval nový notový repertoár.

1992
1993

Kapela dostává nové jméno, Poličanka

Eduard Cacek rozhodl, že nově se rodící dechovou hudbu pojmenuje Poličanka, tedy podle názvu města, ve kterém bude mít dechovka sídlo. Již na vánoce 1993 měla dechovka program v Tylově domě v Poličce, tehdy ještě bez zpěváků.

Poličanka získává první zpěváky

K dechovce se připojili zpěvák a zpěvačka a začalo intenzívní zkoušení nových lidových písniček. K základnímu repertoáru dechovky významně v té době přispěl poličský muzikant pan Jan Havlík, jenž dodal dechovce množství vlastnoručně upravených lidových písniček, zejména polek a valčíků. K tomuto notovému základu pak kapelník opatřil veliké množství dalšího notového materiálu – skladeb lidových, koncertních, smutečních, pochodů apod. Od tohoto roku začala dechovka pravidelně uskutečňovat koncerty a různá vystoupení.

1994
1995

Reprezentace Poličky v Telči

Poličanka důstojně reprezentovala město Polička na setkání zástupců měst sdružených v tzv. České inspiraci, a to v městě Telč.

Poličanka slaví 20 let od založení

Poličanka slaví kulaté narozeniny koncertem pro veřejnost v kulturním domě v Korouhvi.

2013
2017

Změna ve vedení kapely

Funkce kapelníka je rozdělena. Hudbu na akcích se zpěvem a při slavnostních průvodech zajišťuje Petr Sejkora, hudbu na pohřbech zajišťuje Eduard Cacek.

Poličanka pořizuje nové ozvučení

Poličanka kupuje aparaturu, která zajišťuje kvalitnější zvuk a lepší požitek z hudby. Kromě aparatury si každý muzikant Poličanky také obstarává nástrojový mikrofon.

2020

Až do současnosti se v dechovce vystřídalo mnoho muzikantů, někteří vč. zpěváků odešli, jiní zase přišli. Je to koloběh neustálého hledání nových členů dechovky, aby se složení dechovky stabilizovalo a byli k dispozici i muzikanti či zpěváci na zaskočení v době, kdy se někteří členové nemohou zúčastnit konkrétních akcí.

Dechová hudba Poličanka může nabídnout svoji účast na nejrůznějších akcích, jako jsou: koncerty k různým výročím, různá odpolední či večerní vystoupení k poslechu i tanci, vánoční koncerty v sálech i kostelích, slavnostní průvody s pochody, akce, kde se hrají fanfáry či hymny, hasičská výročí, srazy rodáků, církevní slavnosti, pohřby apod. Členové dechové hudby mají jednotné oblečení včetně slušivých vest. Jako základní barvy obleků byly použity barva černá (kalhoty a lemování vest), červená vínová (saka a vesty) a bílá (košile).